Gå til forsiden

Å støtte idrettslag er fremtidens livbøye

Den frivillige idrettsbevegelsen er viktig for samfunnet vårt. Idretten engasjerer både yngre og eldre, og bidrar til bedret psykisk, fysisk og sosial helse. Innsatsen er til å ta og føle på, og det er derfor viktig å støtte idrettslag hvis man har muligheten.

For å vedlikeholde klubbhus, forbedre fotballbaner, oppgradere den slitte hallen eller utvikle nye aktivitetstilbud er idrettslag avhengig av økonomisk støtte. Det holder ikke bare å støtte barnas idrettslag, hvis konkurrentens klubbkasse er tom. Det er fort gjort å glemme konsekvensene av en tom klubbkasse. Hvis den generelle klubbøkonomien ikke er bra, vil problemene skyves videre, og fundamentet i alle idrettslag vil sprekke. Økonomi vil alltid være en basis i alt som skal vokse og gro, og er alltid noe idrettslag vil være avhengig av for å kunne tilby aktiviteter til idrettsglade nordmenn.

Så hvordan kan man støtte idrettslag i en vanskelig tid? Klubbkassa selger tjenester som gir deg muligheten til å bidra med en donasjon som blir gitt uavkortet til idrettslaget du velger. Det er fordelaktig at lederen av idrettslaget formidler informasjon om disse tilbudene ut til sine medlemmer, for å oppnå ønskede donasjoner. Lederen kan også oppdatere klubbsiden sin på Klubbkassa.no med logo og annen relevant informasjon, slik at klubben fremstår med en sterk og synlig profil, som igjen vil føre til flere bidrag. Å støtte idrettslag er kanskje det viktigste man kan gjøre for å opprettholde og utvikle tilbudene som finnes i lokalsamfunnet. Klubbkassa tilbyr mulighetene og tjenestene for å fylle opp klubbkasser landet over. Nå er det bare opp til resten å realisere intensjonene.