Gå til forsiden

Hjelp fotballtrenere gjennom den digitale dugnaden

Skrevet Tuesday, May 18, 2021

En fotballtrener er aldri ferdig utlært. En profesjonell fotballtrener bør bruke tid på å oppdatere seg og utdanne seg jevnlig, fordi fotballen alltid utvikler seg som sport. Å inneha en rolleforståelse og erkjenne sin kapasitet og kompetanse er viktig for å lykkes med laget sitt. Faktorer som personlighet, kunnskap og erfaring skaper en treningsprofil og gjenspeiler trenerkvaliteten. Hovedansvaret til fotballtreneren er å utvikle enkeltspillere og laget som helhet. Andre oppgaver er å drive med forberedelser, gjennomføring og evaluering av trening og kamper, observere motstanderlag, se etter nye talenter, oppfølging av spillergruppen, støtteapparat, samarbeidspartnere, media og samarbeidsklubber. De skal også lage uke-, måneds- og årsplaner for laget. I tillegg bør fotballtreneren organisere dugnad jevnlig, og delegere oppgaver når dugnaden kommer. Rollen kommer med mye ansvar, og konsumerer også mye fritid. Økonomi er kjernen for å utvikle et fotballag. Med så mye ansvar som en fotballtrener har, kan det være vanskelig å finne tid til å bygge den økonomiske grunnsteinen. Det vil derfor være lurt å ha en ekstra medhjelper som sørger for jevnlig økonomisk tilskudd, uten det ekstra arbeidet. Klubbkassa har nå kommet med en digital løsning, hvor man kan benytte seg av ulike tjenester, som gir fortjeneste til lokale fotballag. Gode handlinger oppstår når man bestemmer seg for å hjelpe de som trenger det. Tiden er inne for å hjelpe fotballtrenere gjennom en digital dugnad.