Gå til forsiden

Vilkår for bruk av Klubbkassa

All bruk av Klubbkassa reguleres av disse vilkår. Ved å registrere deg som medlem i Klubbkassa må du akseptere disse vilkår. Ved å registrere deg som medlem eller administrator i Klubbkassa aksepterer du følgende:

  • Ikke handle i strid med disse vilkår
  • Ikke benytte Klubbkassa til annet enn det som er formålet med Klubbkassa
  • Ikke forsøke å kopiere eller stjele innhold i Klubbkassa, dette være seg personinformasjon, bilder, tekst eller kildekode.

Som Organisasjons-administrator i Klubbkassa har du et særlig ansvar for organisasjonens bruk av Klubbkassa. Organisasjons -administrator er ansvarlig for den informasjon som oppgis om Organisasjonen, og at denne ikke oppfattes som støtende. Organisasjons-administrator er også ansvarlig for at den informasjonen som oppgis om Organisasjonen (kontonummer, adresse, kontaktperson etc.) er korrekt til enhver tid. Klubbkassa tar ingen ansvar for eventuell feil informasjon som oppgis om Organisasjonen. Alle produkter som tilbys gjennom Klubbkassa har egne spesielle vilkår. Du plikter deg til å følge disse vilkår ved bestilling av produkter.

Klubbkassa fakturerer partnere for alle salg som gjøres gjennom Klubbkassa. Klubbkassa utbetaler godskrevet saldo tre ganger pr år, 15 februar, 15 mai og 15 september for alle salg der generelle og spesielle vilkår er oppfylt. Ønsker organisasjonen utbetaling utenom disse datoene, vil det pålegges et administrasjonsgebyr på kr 200. Organisasjonen står selv ansvarlig for å fakturere Klubbkassa for sine salg gjort gjennom Klubbkassa.no. Fakturering må skje minimum 7 dager før utbetalingsdato. For å få utbetalt godskrevet saldo, må Organisasjonen ha opptjent minimum kr 500. Dersom andelen er lavere, avventes utbetalingen til neste utbetalingsdato, forutsatt at andelen da er minimum kr 500. Eventuelle skatter og avgifter som må betales av dette er organisasjonens eget ansvar. Organisasjonen må selv sørge for at riktig konto opplysninger er registrert i Klubbkassa. Det samme gjelder annen relevant informasjon som korrekt adresse. Kjøpshistorikk og statistikk kan benyttes av Klubbkassa til analyse og statistikk. Ingen personopplysninger vil benyttes til dette formål.

Ved medlemskap i Klubbkassa kan du velge å samtykke til forskjellige former for kommunikasjon fra Klubbkassa. Denne informasjonen kan være f.eks. nyheter, oppdateringer og reklame. Denne avtalen er gyldig frem til kundeforholdet opphører. Du kan til enhver tid velge å slette din brukerkonto fra Klubbkassa.

Klubbkassa forbeholder seg retten til å endre disse vilkår. Ved vesentlige endringer vil alle registrerte brukere varsles om dette. Fortsatt bruk av tjenesten vil i så fall bety at endringene aksepteres. Alle brudd på disse vilkår og retningslinjer kan føre til umiddelbar utestengelse fra Klubbkassa.

Betingelser og personvern

Dette dokumentet tar for seg hvordan Klubbkassa AS forholder seg til og behandler kundedata i henhold til innføringen av nye personvernregler og «General Data Protection Regulation», GDPR.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål rundt personvern eller ønsker innsyn, korrigering eller sletting av dine personopplysninger kontakt oss på support@klubbkassa.no så er vi klare til å hjelpe deg.

Personopplysninger

Med personopplysninger menes data som kan knyttes til enkeltpersoner som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og epost. I henhold til GDPR, vil all bruk og behandling av personopplysninger som nevnt ovenfor være omhandlet av regelverket.

De fleste personopplysninger vi har om deg er det du selv som gir oss når du registrer din profil i Klubbkassa.

Bruk av personopplysninger

Klubbkassa AS bruker persondata i forbindelse med salg av produkter og tjenester over internett. Persondata bruker vi til å gi deg en best mulig brukeropplevelse, samt at tjenesten fungerer som lovet. Blant annet brukes persondata til personalisering av tjenesten, statistikk og analyse, samt gjennomføring av salg.

Personopplysningene blir kun returnert til oppdragsgiver med tilhørende ekstrainformasjon dersom salg er gjennomført, og da kun til den aktuelle oppdragsgiver. Opplysningene brukes også internt for å analysere salgsprosesser og rutiner.

Brukere som er registrert i tjenesten vil også kunne motta markedsføring i form av f.eks. SMS eller e-post. Denne markedsføringen vil være i henhold til markedsføringsloven, og du som bruker kan selv styre om du ønsker å motta denne markedsføringen.

Administratorer av OrganisasjonenT i Klubbkassa vil få en oversikt over hva som er solgt og hvor mye som er opptjent totalt, men vil ikke få oversikt over hvem som har bidratt eller annen info som kan knyttes direkte til brukere.

Tilgang til personopplysninger

Klubbkassa AS deler kun persondata med sine oppdragsgivere i forbindelse med overføring av salg av oppdragsgivers produkter eller tjenester.

Klubbkassa AS bruker et eksternt firma, WAYS AS, som leverandør av digitale tjenester. I kraft av dette har også da WAYS AS tilgang til kundedataene, men da med en rolle som databehandler underlagt oss.

Oppbevaring av personopplysninger

Alle data lagres på servere i Norge.

Innsyn og sletting av data

Du har rett til innsyn i persondata vi har lagret om deg. Hvilke persondata vi har lagret om deg kommer frem til enhver tid i din profil i tjenesten. Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å kunne levere tjenesten. Alle samtykker og opplysninger du har gitt oss kan til enhver tid trekkes tilbake eller slettes.

Dersom du sletter din profil, vil kick-back for eventuelle kjøp du har gjort fortsatt tilfalle din klubb/lag/forening.

Om Informasjonskapsler (Cookies)

Maskineriet sine nettsider, herunder Klubbkassa.no, benytter seg av informasjonskapsler. Det er en liten tekstfil som lagres på din PC for å forenkle din bruk av vårt nettsted ved gjentakende besøk. Vi lagrer ingen personlige data i våre informasjonskapsler og kan ikke spore informasjon tilbake til deg basert på innholdet i informasjonskapslene.

Informasjonskapsler brukes av nesten alle nettsteder og skader ikke systemet ditt.

Hvis du vil kontrollere eller endre hvilke typer informasjonskapsler du godtar, kan dette vanligvis endres i nettleserinnstillingene dine. Du kan blokkere informasjonskapsler når som helst ved å aktivere innstillingen i nettleseren din, slik at du kan nekte innstillingen av alle eller noen informasjonskapsler. Men hvis du bruker nettleserinnstillingene til å blokkere alle informasjonskapsler (inkludert viktige informasjonskapsler), kan du kanskje ikke få tilgang til alle eller deler av nettstedet vårt. Les om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

Statistikkverktøy

Klubbkassa.no bruker Google Analytics for å samle inn og analysere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies). I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet, men vi har ikke tilgang til personopplysninger eller kan knytte handlinger på nettstedet til enkelte personer

Annen Informasjon

«Annen informasjon» refererer til upersonlige data vi benytter oss av på våre nettsteder. Denne type data innbefatter eksempelvis IP-adresse, type nettleser, operativsystem, geografisk plassering, refereringsside, sidevisninger og interaksjoner med reklame.

Dataene som samles inn, vil ikke bli brukt til å identifisere individuelle besøkende.