Gå til forsiden

Personvern

Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor, hvordan og hvilke opplysninger vi samler inn og behandler når du er medlem hos oss og når du besøker våre nettsider. x|Behandling (f.eks. innsamling, lagring, sammenstilling og utlevering) av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller strenge krav til grunnlaget for behandlingen, formål og på hvilken måte behandlingen skal skje. Loven gir deg flere rettigheter som vi har beskrevet nedenfor. Datatilsynet er tilsyns- og klageorgan.

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, epostadresse eller opplysninger om dine bestillinger via oss

Hvem behandler dataene

Klubbkassa er behandlingsansvarlig og den som bestemmer formålet med og på hvilken måte behandlingen av personopplysninger skal skje. I forbindelse med våre forpliktelser i forhold til være klienter samler vi kun inn den informasjonen som trengs for å effektuere et eventuelt salg eller samle responsinformasjon om dette ønskes. Personopplysningene blir returnert oppdragsgiver med tilhørende ekstrainformasjon. Opplysningene brukes også internt for å analysere salgsprosesser og rutiner.

Som behandlingsansvarlig bruker vi også såkalte databehandlere. Dette er selskaper som kun behandler personopplysninger etter instrukser som er avtalt med dem. Eksempler på databehandlere er tekniske underleverandører, kundeservice og salgspartnere.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål rundt personvern eller ønsker innsyn, korrigering eller sletting av dine personopplysninger, kontakt oss på support@klubbkassa.no så er vi klare til å hjelpe deg.

Personopplysninger

Med personopplysninger menes data som kan knyttes til enkeltpersoner som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og epost. I henhold til GDPR, vil all bruk og behandling av personopplysninger som nevnt ovenfor være omhandlet av regelverket. De fleste personopplysninger vi har om deg er det du selv som gir oss når du registrer din profil i Klubbkassa.

Bruk av personopplysninger

Klubbkassa bruker persondata i forbindelse med salg av produkter og tjenester over internett. Persondata bruker vi til å gi deg en best mulig brukeropplevelse, samt at tjenesten fungerer som lovet. Blant annet brukes persondata til personalisering av tjenesten, statistikk og analyse, samt gjennomføring av salg.

Personopplysningene blir kun returnert til oppdragsgiver med tilhørende ekstrainformasjon dersom salg er gjennomført, og da kun til den aktuelle oppdragsgiver. Opplysningene brukes også internt for å analysere salgsprosesser og rutiner.

Brukere som er registrert i tjenesten vil også kunne motta markedsføring i form av f.eks. SMS eller e-post. Denne markedsføringen vil være i henhold til markedsføringsloven, og du som bruker kan selv styre om du ønsker å motta denne markedsføringen.

Administratorer av de forskjellige lagene/organisasjonene/foreningene i Klubbkassa vil få en oversikt over hva som er solgt og hvor mye som er opptjent totalt, men vil ikke få oversikt over hvem som har bidratt eller annen info som kan knyttes direkte til brukere.

Grunnlag for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse og fødselsdato benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen med den enkelte tilbyder. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Tilgang til personopplysninger

Klubbkassa AS deler kun persondata med sine oppdragsgivere i forbindelse med overføring av salg av oppdragsgivers produkter eller tjenester.

Klubbkassa bruker et eksternt firma, WAYS AS, som leverandør av digitale tjenester. I kraft av dette har også da WAYS AS tilgang på kundedataene, men da med en rolle som databehandler underlagt oss.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Oppbevaring av personopplysninger

Alle data lagres på servere i Norge.

Innsyn og sletting av data

Du har rett til innsyn i persondata vi har lagret om deg. Hvilke persondata vi har lagret om deg kommer frem til enhver tid i din profil i tjenesten. Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å kunne levere tjenesten. Alle samtykker og opplysninger du har gitt oss kan til enhver tid trekkes tilbake eller slettes.

Dersom du sletter din profil, vil kick-back for eventuelle kjøp du har gjort fortsatt tilfalle ditt lag/organisasjon/forening.

Om Informasjonskapsler (Cookies)

Klubbkassa sine nettsider, benytter seg av informasjonskapsler. Det er en liten tekstfil som lagres på din PC for å forenkle din bruk av vårt nettsted ved gjentakende besøk. Vi lagrer ingen personlige data i våre informasjonskapsler og kan ikke spore informasjon tilbake til deg basert på innholdet i informasjonskapslene.

Informasjonskapsler brukes av nesten alle nettsteder og skader ikke systemet ditt.

Hvis du vil kontrollere eller endre hvilke typer informasjonskapsler du godtar, kan dette vanligvis endres i nettleserinnstillingene dine. Du kan blokkere informasjonskapsler når som helst ved å aktivere innstillingen i nettleseren din, slik at du kan nekte innstillingen av alle eller noen informasjonskapsler. Men hvis du bruker nettleserinnstillingene til å blokkere alle informasjonskapsler (inkludert viktige informasjonskapsler), kan du kanskje ikke få tilgang til alle eller deler av nettstedet vårt. Les om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

Statistikkverktøy

Klubbkassa.no bruker Google Analytics for å samle inn og analysere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies). I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet, men vi har ikke tilgang til personopplysninger eller kan knytte handlinger på nettstedet til enkelte personer

Annen Informasjon

«Annen informasjon» refererer til upersonlige data vi benytter oss av på våre nettsteder. Denne type data innbefatter eksempelvis IP-adresse, type nettleser, operativsystem, geografisk plassering, refereringsside, sidevisninger og interaksjoner med reklame.

Dataene som samles inn, vil ikke bli brukt til å identifisere individuelle besøkende.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen kan du benytte følgende kontaktopplysninger:

Klubbkassa AS

Bedriftsvegen 58

3735 Skien

Forespørsler vedr. personvern kan sendes: support@klubbkassa.no